El projecte Del Peix al Plat neix en 2013 de la mà Anna Bozzano, Biòloga Marina i Doctorada en Ciències de la Mar que, després de la seva llarga trajectòria en diversos centres de recerca nacionals i internacionals, decideix dedicar-se a temps complet a la divulgació científica.

L'objectiu de De el Peix al Plat és donar a conèixer la mar i l'entorn mariner, amb experiències educatives i turístiques que facin reflexionar sobre les necessitats d'aquest ecosistema i l'impacte que les nostres accions poden arribar a tenir.

Acosta la cultura marinera de la comunitat local i els recursos naturals del territori, descobrint la Confraria de Pescadors de Barcelona, un enclavament únic i poc conegut de la ciutat.

La seva gran conscienciació de les necessitats de l'ecosistema marí fan que Del Peix al Plat sigui un projecte amb una gran implicació amb la comunitat marinera de la ciutat i la Sostenibilitat.

Anna Bozzano

Fundadora i Directora del Peix al Plat - Barcelona Turisme Pesquer

Soc biòloga marina de formació i de cor. Em vaig llicenciar en Ciències Naturals per la Universitat de Gènova (Itàlia) i en Biologia per la Universitat de Barcelona.

Vaig fer el doctorat en el Institut de Ciéncies de la Mar (CSIC) de Barcelona i vaig obtenir el títol de Doctora en Ciències de la Mar per la UPC. Em vaig especialitzar en pesca i en biologia i ecologia de peixos i taurons.

Amb experiència internacional en recerca (James Cook University, Austràlia; London City University, el Regne Unit) i 20 anys com a investigadora en el ICM-CSIC de Barcelona, vaig fundar El Peix al Plat en 2013.

Nuria Izaguirre Jabardo

Responsable de Màrqueting i Comunicació

Em vaig graduar en Biologia per la Universitat d'Alcalá i vaig obtenir el meu màster en Oceanografia i Gestió del Medi marí en la Universitat de Barcelona.

Des del 2018 em dedico a l'educació ambiental i a la conscienciació sobre els problemes ambientals als quals ens enfrontem en l'actualitat. M'apassiona transmetre coneixement de manera dinàmica i diferent.

A més, he participat amb ONGs també en l'àmbit de la conservació, tant a nivell nacional com a nivell internacional, amb diverses espècies.

Nuria Izgauirre

Sostenibilitat

Definició de sostenibilitat:
Ús i consum responsable dels recursos naturals actuals per a satisfer les necessitats humanes sense hipotecar la capacitat de les pròximes generacions de satisfer les seves. (Gro Harlem Brundtland 1987)

Del Peix al Plat treballem des dels nostres inicis amb la sostenibilitat com a fil conductor i estem implicades activament en diversos projectes.

Des del 2021 té el segell Biosphere, una certificació de sostenibilitat que reconeix a les empreses turístiques que compleixen amb els criteris de l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) de les Nacions Unides. El segell ofereix una garantia d'equilibri econòmic, sociocultural i mediambiental.

Des del 2015 és part del grup impulsor del Mapa Barcelona +Sostenible (https://www.bcnsostenible.cat/ca/web/explora), una eina participativa per a donar a conèixer espais i itineraris que poden tenir un interès turístic alternatiu, més local i sostenible, i vol posar en valor els llocs d'interès patrimonial ambiental, cultural i social menys coneguts de la ciutat.

Somos sostenibles, somos científicas y somos divulgativas.

- Adherides al compromís Barcelona Plàstic Zero
- Membres de la Associació Catalana Dons de la Mar
- Membres de la Xarxa Espanyola de Dones en el sector pesquer
- Col·laboradores del CRAM (Centre de Recuperació d'Animals Marins)
- Col·laboradores del Màster del CETT-UB: Innovació en la Gestió Turística especialitat Patrimoni Culinari i Gastronòmic